ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τοποθετήσεις μηχανημάτων και άλλων βαριών ή ειδικών αντικειμένων

Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό καθώς και ειδικά εργαλεία για την μετακόμιση μηχ/των και βαρέως τύπου αντικειμένων:
Μετακόμιση εργοστασίων – γραφείων
Μετατοπίσεις μεγάλων μονάδων εργοστασιακού, βιομηχανικού, νοσοκομειακού εξοπλισμού
Μετακινήσεις και τοποθετήσεις μηχ/των σε εσωτερικούς χώρους
Μετακομίσεις αρχαιολογικών συλλογών – μουσείων – κλπ

Λεπτομέρειες

Καμία εργασία δεν είναι δύσκολη για εμάς! Επικοινωνήστε μαζί μας, εξηγήστε μας τις ανάγκες σας και δείτε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

Όλα τα μηχανήματα φέρουν πιστοποιημένα εργαλεία και εξειδικευμένους χειριστές και διαθέτουν τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Γερανοί Κατσίμπας - επικοινωνίαFacebook Γερανοί Κατσίμπας